ဖေ့ဘုတ်မှာ Follow ပိတ်နည်း/ Comment ပိတ်နည်း

ဖေ့ဘုတ်မှာ Follow ပိတ်နည်း/ Comment ပိတ်နည်း
Facebook မှာ အမုန်းစကားတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတေအတွက် Comment ပိတ်နည်း နှင့် Follow ပိတ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိ သူငယ်ချင်း Friend တွေက လFacebook မှာ အမုန်းစကားတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတေအတွက် Comment ပိတ်နည်း နှင့် Follow ပိတ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိ သူငယ်ချင်း Friend တွေက လFacebook မှာ အမုန်းစကားတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတေအတွက် Comment ပိတ်နည်း နှင့် Follow ပိတ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိ သူငယ်ချင်း Friend တွေက လ